ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รูปผลงานองค์การบริการส่าวนตำบลบุกระสัง


เครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลarticle

เป็นเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล สำหรับใช้ในการระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขต เทศบาล , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , องค์การบริหารส่วนตำบล

เครื่องสูบน้ำแบบ Horizontol Split Casing Pumparticle

สถานีสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบ Horizontol Split  Casing Pump ขนาด ท่อดูด 14 นิ้ว ขนาดท่อส่ง 12 นิ้ว 

เครื่องสูบน้ำ ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้วarticle

เครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล

เครื่องย่อยกิ่งไม้article

เครื่องสำหรับย่อยกิ่งไม้เพื่อนำไปทำปุ๋ยคอก

เครื่องสูบน้ำแบบท่อซิ่งarticle

เครื่องสูบน้ำท่อซิ่ง 

 

เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า

 เครื่องสูบน้ำ Axialflow pump  ราคาถูก

แพเหล็กพร้อมเครื่องสูบน้ำ

 แพเหล็กพร้อมเครืองสูบน้ำ ราคาถูก

ติดตั้งโดยทีมงาน มืออาชีพ

เครื่องสูบน้ำ ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว
เครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2011 Prai Tecnology ,By Nong

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาย เทคโนโลยี
  เลขที่ 252 แขวงบางแค เขตบางบางแค
จังหวัดกรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์10160
เบอร์โทร 08-6289-9480    เบอร์มือถือ 08-6336-8014
Email : ideaasia@msn.com
http : www.prai29.com