ReadyPlanet.com
dot
dot
สินค้า
dot
bulletเครื่องสูบน้ำ
bulletเรือพลาสติก-เรือไฟเบอร์กราส
bulletรถดับเพลิง
bulletเครื่องยนต์ดีเซล
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสยามรัฐ
bulletgoogle
bulletเบสออโต้ซาวด์
dot
Newsletter

dot
รายละเอียดเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว

เครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อทางดูด Ø 12 นิ้ว  - ท่อทางส่ง Ø 12 นิ้ว 

 1.  คุณลักษณะทั่วไปของปั๊มน้ำ
  1.1  ปั๊มสูบน้ำแบบหอยโข่ง Centrifugel Pump ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล  ซึ่งเหมาะสมกับงานสูบจ่ายน้ำหรือการระบายน้ำท่วม
  1.2  ปั๊มสูบน้ำ อุปกรณ์ประกอบเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
  1.3  ปั๊มสูบน้ำแบบหอยโข่ง ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศไทย โรงงานผู้ผลิตปั๊มสูบน้ำต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  ISO,หรือ AWWA,ASTM,BS,DIN,JIS ,มอก.    พร้อมแนบสำเนาเอกสารรับรองมาตรฐานคุณภาพที่ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุประกอบการพิจารณา
  1.4  ปั๊มสูบน้ำเป็นแบบ  Centrifugel Pump  ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล  ติดตั้งบนเทรลเลอร์ที่ลากจูงได้
  1.5  ความสามารถในการสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,200  ลบ.ม./ชม.       ที่ระยะสูบส่ง    ไม่น้อยกว่า  12  เมตร  (TOTAL DYNAMIC HEAD) 
  1.6 สามารถสูบล่อน้ำได้โดยใช้ไอเสียจากเครื่องยนต์  
  1.7  มีท่อสำหรับล้วงขยะ สามารถนำเศษวัสดุที่ติดใบพัดเครื่องสูบน้ำออกได้ โดยไม่ต้องถอดท่อทางดูดออก
  1.8  ปั๊มน้ำจะต้องมีท่อทางดูด Ø  12 นิ้ว  และท่อทางส่งขนาด Ø  12 นิ้ว
  1.9 ตัวเครื่องสูบน้ำ (Casing) เป็นเหล็กหล่อ หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า
  1.10 ใบพัด (Impeller) เป็นเหล็กหล่อ หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า
  1.11 เพลา (Pump Shaft) เป็นเหล็กกล้าไร้สนิม ตามมาตรฐาน ANSI 4141 HT, 17-4PH หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ระบุมาตราฐานที่ได้รับ
  1.12 เรือนอัด (Stuffing Box) เป็นแบบ Packing Seal หรือ Mechanical Seal 
  1.13 ระบบหล่อลื่นแบบใช้น้ำมัน หรือจารบี
                2.  เครื่องยนต์
  2.1  เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ต้องได้รับมาตรฐานการควบคุมมลพิษจากประเทศผู้ผลิต หรือภายในประเทศไทย  ระบายความร้อนด้วยระบบหม้อน้ำรังผึ้ง หรือด้วยอากาศ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศไทย, ญี่ปุ่น, อเมริกา ,ทวีปยุโรป และโรงงานผู้ผลิตเครื่องยนต์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  ISO,หรือ AWWA,ASTM,BS,DIN,JIS ,มอก.พร้อมแนบสำเนาเอกสารรับรองมาตรฐานที่ยังไม่หมดอายุประกอบการพิจารณา พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งฉบับจริงจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทยหรือบริษัทผู้ผลิต พร้อมระบุประเทศผู้ผลิต (เป็นเครื่องยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน)

  2.2  เครื่องยนต์มีขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า  ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,500 รอบ/นาที   มีแรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า 600 Nm. ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี
  2.3  ระบบสตาร์ทด้วยระบบไฟฟ้ากระแสตรง 24  โวลท์  โดยมีแบตเตอรี่  ขนาดไม่น้อยกว่า 70 แอมป์ 
  2.4  แผงสวิทช์ควบคุมเครื่องยนต์  ประกอบด้วย  SWITCH START, AMMETER,  OIL PRESSURE GAUGE,  TEMPERATURE  GAUGE,   HOUR  METER, TACHO METER, ไฟโชว์,  ไฟส่องหน้าปัด  พร้อมเดินสายไฟเรียบร้อย  พร้อมกล่องควบคุมแบบกันน้ำ
  2.5  มีถังน้ำมันเชื้อเพลิง ความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร พร้อมฝาปิดสามารถล็อกกุญแจได้

 3.  การประกอบและติดตั้งเทรลเลอร์ลากจูง
  3.1  เป็นเทรลเลอร์แบบลากจูงชนิด 2 ล้อ มีห่วงลากจูงแบบมีสปริงดึง   พร้อมขาตั้งค้ำยันด้านหน้า 1 ชุด และด้านหลัง 2 ชุด  ที่สามารถใช้งานและพับเก็บได้ง่ายเมื่อใช้ลากจูง  สามารถปรับระดับขาตั้งค้ำยันได้   ล้อหน้าเป็นล้อเหล็กหมุนได้รอบตัว   สามารถรับน้ำหนักบรรทุกปั๊มน้ำและเครื่องยนต์ได้
พร้อมติดหูหิ้วที่สามารถยกรถเทรลเลอร์ลากจูงได้ทั้งคันโดยไม่ทำให้ปั๊มน้ำและเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาเกิดการเสียหาย เทรลเลอร์ลากจูงติดทับทิมสะท้อนแสงด้านหน้าและด้านหลังด้านละ 2 จุด
  3.2  มีโครงสร้างใช้เหล็กตัวยูหรือเหล็กรางน้ำ  ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. เป็นเหล็กใหม่
                           3.3  เครื่องยนต์และเครื่องสูบน้ำ  รวมทั้ง อุปกรณ์พ่นสีรองพื้นและสีจริง อย่างละ 1 ครั้ง  
                           3.4  รถเทรลเลอร์ลากจูงและอุปกรณ์ประกอบปั๊มน้ำและเครื่องยนต์จะต้องประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) โดยโรงงานที่ได้รับใบอนุญาติประกอบกิจการต้องได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 พร้อมแนบสำเนาเอกสารรับรองประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
 4.  อุปกรณ์ประจำเครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่อง
  4.1  ท่อทางดูดและท่อทางส่งเป็นท่อเหล็กม้วนพร้อมเชื่อมหน้าจาน 2 ด้าน หน้าจานเป็นไปตามมาตราฐานกรมชลประทาน   ขนาด Ø  12 นิ้ว   ทาสี 2 รอบ
    -  ยาวท่อนละ  1  เมตร   จำนวน  2  ท่อ
    -  ยาวท่อนละ  2  เมตร   จำนวน  2  ท่อ
    -  ยาวท่อนละ  3  เมตร   จำนวน  2  ท่อ
  4.2  ประตูน้ำ  ขนาด  Ø  12  นิ้ว    จำนวน  1  ชุด
  4.3  หัวกรอง  ขนาด  Ø  12  นิ้ว     จำนวน  1  ชุด
  4.4  ข้องอ  45  องศา  ขนาด  Ø  12  นิ้ว   จำนวน  2 ชุด
  4.5  ข้องอ  90  องศา  ขนาด  Ø  12  นิ้ว   จำนวน  2  ชุด
  4.6  ปะเก็นยาง ขนาด  Ø  12  นิ้ว  พร้อมน็อต,สกรู ครบชุดพร้อมใช้งานได้ตามจำนวนหน้าจานที่เสนอ  และสำรองไว้ 1 ชุด
  4.7  ท่อล้วงขยะทางดูดมีช่องล้วงขยะขนาดไม่น้อยกว่า  5  นิ้ว  มีฝาปิด – เปิดได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หน้าแปลนด้านดูดของท่อล้วงขยะสามารถหมุนได้รอบตัวอย่างอิสระ  หนาไม่น้อยกว่า  9 มม.
  4.8  เครื่องมือประจำเครื่อง พร้อมกล่องใส่  จำนวน  1  ชุด  ประกอบด้วย
    -  ประแจแหวนข้างปากตาย    ไม่น้อยกว่า 12 ตัว     จำนวน  1 ชุด
    -  กระบอกสำหรับอัดจารบี  จำนวน  1 ตัว
    -  ไขควงแบนและแฉก  ขนาด 8 นิ้ว และ 10 นิ้ว     อย่างละ 1 ตัว
    -  คีมล็อก     จำนวน  1 ตัว
    -  ค้อนขนาด 2 ปอนด์     จำนวน  1 เต้า
                                         -  ประแจบล็อก   จำนวน   1 ชุด พร้อมกล่องใส่
  4.9  หนังสือคู่มือการใช้งาน การรักษา และการซ่อมบำรุงภาษาไทย จำนวน 1 ชุด
  4.10  หน้าจานและอุปกรณ์ท่อต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
 7.  เงื่อนไข
  7.1  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารเป็นผู้ผลิต หรือประกอบเครื่องสูบน้ำออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม (รง.4) ) โดยโรงงานที่ได้รับใบอนุญาติประกอบกิจการต้องได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 พร้อมแนบสำเนาเอกสารรับรองประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งฉบับจริงมายื่นในวันเสนอราคา
  7.2  ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของเครื่องสูบน้ำ และเครื่องยนต์   พร้อมกราฟแสดงสมรรถนะ  มาให้พิจารณาด้วย
  7.3  ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบแสดงการติดตั้งเครื่องยนต์และปั๊มสูบน้ำบนเทรลเลอร์ลากจูง โดยระบุขนาดโครงสร้างและอุปกรณ์ของเทรลเลอร์ลากจูงอย่างชัดเจนและครบถ้วนในแบบ และแบบรายละเอียดของชุดเครื่องสูบน้ำกับส่วนประกอบ ต้องมีวิศวกรไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรเครื่องกลลงนามรับรองแบบการติดตั้งเครื่องยนต์และปั๊มสูบน้ำบนเทรลเลอร์ลากจูง โดยแนบหลักฐานสำเนาใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนา ในวันที่ยื่นเสนอราคา       7.4  ผู้เสนอราคาต้องรับประกันการชำรุดเสียหาย และอะไหล่ไม่น้อยกว่า 1 ปี  นับตั้งแต่วันส่งมอบ
  7.5  ผู้เสนอราคาต้องรับประกันการสำรองอะไหล่ไว้น้อยกว่า 5 ปี  นับตั้งแต่วันส่งมอบ
  7.6  ผู้เสนอราคาต้องจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน  การรักษาและการซ่อมแซม
เบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่น้อยกว่า  2  คน  โดยใช้เวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
  7.7  ผู้เสนอราคาต้องทดสอบการใช้งานเครื่องสูบน้ำอย่างน้อย 30 นาที
  7.8  ผู้เสนอราคาส่งมอบเครื่องสูบน้ำภายใน 30 วัน ตามสถานที่หน่วยงานกำหนด
เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล

เครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล article
รายละเอียดเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้วCopyright © 2011 Prai Tecnology ,By Nong

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาย เทคโนโลยี
  เลขที่ 252 แขวงบางแค เขตบางบางแค
จังหวัดกรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์10160
เบอร์โทร 08-6289-9480    เบอร์มือถือ 08-6336-8014
Email : ideaasia@msn.com
http : www.prai29.com