ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เกี่ยวกับเรา

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จกทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณพงศธร น้อยรักษา 

 

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์เบนซิน มอเตอร์ไฟฟ้าCopyright © 2011 Prai Tecnology ,By Nong

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาย เทคโนโลยี
  เลขที่ 252 แขวงบางแค เขตบางบางแค
จังหวัดกรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์10160
เบอร์โทร 08-6289-9480    เบอร์มือถือ 08-6336-8014
Email : ideaasia@msn.com
http : www.prai29.com