ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
วิธีการชำระเงิน

♦ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาย เทคโนโลยี


  
Download แบบฟอร์มการชำระเงิน

Download แบบฟอร์มการชำระเงิน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และ กรุณา แฟกซ์ แบบฟอร์มกลับมาทางห้างฯ  
ที่เบอร์ 0-2802-2114  หรือ อีเมล์ ideaasia@msn.com  โทร 08-6336-8014,08-6628-9480

หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in พร้อมระบุชื่อเว็บไซต์ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่ โทรสารหมายเลข 0-2802-2114

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาย เทคโนโลยี 
ที่อยู่  252 แขวงบางแค เขตบางแค
จังหวัดกรุงเทพฯ 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรCopyright © 2011 Prai Tecnology ,By Nong

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาย เทคโนโลยี
  เลขที่ 252 แขวงบางแค เขตบางบางแค
จังหวัดกรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์10160
เบอร์โทร 08-6289-9480    เบอร์มือถือ 08-6336-8014
Email : ideaasia@msn.com
http : www.prai29.com